הסדרי מעבר

הסכם TRIPS קובע הסדרי מעבר עד החלתו המלאה על כל המדינות החברות . הסדרי המעבר משקפים התחשבות בהבדלים שבין מדינות מפותחות למדינות מתפתחות , עם התחשבות מיוחדת במדינות . LDC בהוראות ההסכם נקבעו גם הסדרי מעבר ספציפיים לנושא הפטנטים במוצרים פרמבצטיים וכימיקלים לחקלאות . ככלל , ההסכם מחייב את המדינות החברות לאחר שנה מכניסתו לתוקף ( כלומר , החל מ . ( 1 . 1 . 1997 מדינות מתפתחות ( בהן ישראל ) הורשו לדחות את יישום מרבית הוראות ההסכם לחמש שנים מכניסתו לתוקף ( כלומר עד . ( ו . 1 . 2000 נוסף על אלה , ניתנת תקופת מעבר נוספת של חמש שנים ( עד ( 1 . 1 . 2005 למדינות מתפתחות שלא התקיימה 88 סעיף "Members may exclude from patentability inventions , the prevention within : ( 2 ) 27 their territoryof the commercial exploitationof which is necessary to protect ordre public or morality , including to protect human , animal or plant life or health or to avoid prejudice to the environment , provided that such exclusion is not made merely because the exploitation . is prohibited by their law " Sykes , supra not...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן