חריגים לסטנדרטים להגנה על פטנטים

כפי שראינו , העקרונות הכלליים המעוגנים בהסכם TRIPS פותחים פתח לפרשנות גמישה יותר ביישום חלק מהסטנדרטים הקבועים בו . ההסכם כולל סעיפים הקובעים חריגים ביישום זכויות הקניין הרוחני , ואנו נתמקד בכמה מהחריגים המתייחסים להגנת פטנט . ibid , at pp . 13-14 77 Abbott , supra note 36 , at p . 26 78 79 לעיל הערה , 2 סעיף . ( 2 ) 8 80 לעיל הערה , 2 סעיף ו . 3 8 ו עקרון הטיפול הלאומי קיים בכל אמנות הקניין הרוחני , ואינו ייחודי , TRiPs'b אולם בניגוד לתפקיד שמיוחס לעיקרון זה , GArrn כללי הטיפול הלאומי הנכללים באמנות הקניין הרוחני אינם מתייחסים למוצרים אלא לאנשים ( שהם בעלי הזכויות בקניין הרוחני . ( עיקרון זה חשוב נבחן כעת האם ובאיזו מידה יוכלו חריגים אלה לשמש מדינות מתפתחות ביישום הגנת פטנט על תרופות , שכאמור לעיל הן נדרשות להחילה בהתאם להוראת סעיף 28 להסכם . סעיף 30 להסכם מורה כדלקמן : Members may provide limited exceptions to the exclusive rights conferred by a patent , provided that such exceptions do not unreasonably conflict with a normal exploitation of the patent and do not unreasonably prejudi...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן