עקרונות כלליים

כאמור , הסכם TRIPS הוא פרי פשרה בין אינטרסים שונים של קבוצות מדינות שונות . ההסכם מבטא את האינטרסים של מדינות מפותחות ( שכאמור , יזמו את ההסכם , ( מעצם מהותו כקובע סטנדרטים מינימליים מחייבים של הגנה על זכויות קניין רוחני . קביעתם של סטנדרטים אלה , יחד עם התחייבות המדינות החברות לאמצם לחקיקתן הפנימית ולקיים מערכות אכיפה יעילות , הם הישג חשוב למדינות המפותחות . השפעת המדינות להוראת סעיף קטן . a סעיף קטן b מרחיב את ההגנה על המצאות שהן תהליכים גם למוצר הישיר של התהליך - (" the product obtained directly by that process" ) גם לגבי מוצרים אלו , לבעל הפטנט הזכות למנוע את השימוש בהם , הצעתם למכירה , מכירתם או ייבואם למטרות האלה ללא רשותו . 62 ההוראה המקבילה לסעיף ( 1 ) 28 האמור בחוק הפטנטים הישראלי ( לעיל הערה ( 7 היא שילוב של סעיף 49 לחוק , והגדרת "ניצול אמצאה" שבסעיף ו לחוק . סעיף ) 49 א ) קובע , בין השאר , כי : "בעל פטנט זכאי למנוע כל אדם זולתו מלנצל בלי רשותו או שלא כדין את האמצאה שניתן עליה הפטנט . " ... ההגדרה של ניצול אמצאה שבסעיף ו לחוק ( סעיף ההגדרות ) דומה מאוד , כאמור , להגדרה שבסעיף...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן