סטנדרטים להגנה על פטנטים

ההוראות המהותיות הספציפיות של הסכם TRIPS קבועות בחלק השני של ההסכם . חלק זה של ההסכם כולל כמה פרקים , שכל אחד מהם מעגן את ההגנה על אחת מזכויות הקניין הרוחני השונות שבהן מטפל הסכם - TRIPS זכויות יוצרים , סימני מסחר , ציונים גאוגרפיים , מדגמים , פטנטים , מעגלים משולבים וסודות מסחריים . להלן נעמוד בקצרה על כמה מההוראות העיקריות שבפרק , 5 הקובע את הסטנדרטים להגנה על פטנטים . המצאות כשיחת פטנט סעיף ( 1 ) 27 להסכם קובע כי כל ההמצאות , בכל תחומי הטכנולוגיה , כשירות להגנת פטנט , בין שמדובר במוצר ובין שמדובר בתהליך , בתנאי שהן חדשות , שיש בהן " התקדמות המצאתית" ( כלומר שההמצאה אינה מובנת מאליה , ( ושניתן ליישמן מבחינה טכנולוגית ( כלומר - שההמצאה שימושית . ( עוד קובע סעיף ( 1 ) 27 להסכם שעל המדינות החברות להעניק הגנת פטנט ללא הפליה על בסיס המקום בו הומצאה 56 ההמצאה , התחום הטכנולוגי שלה והיות המוצר מקומי או מיובא . הקביעה כי המצאות בכל תחומי הטכנולוגיה הן כשירות פטנט מהווה את אחד ההישגים העיקריים של המדינות המפותחות בהסכם , TRIPS ואחד הוויתורים העיקריים של המדינות המתפתחות . עיקר המחלוקת בנושא ז...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן