הסכם TRIPs

ייחודו של הסכם TRIPS הוא בהיותו מקיף היבטים רבים ומגוונים של נושא הקניין הרוחני , תוך קביעת סטנדרטים מינימליים שעל המדינות החברות לאמץ בחקיקתן הפנימית . המדינות החברות מתחייבות גם להבטיח את קיומם של אמצעי אכיפה משפטיים כדי לאפשר לבעלי הזכויות לפעול באפקטיביות נגד הפרות של זכויותיהם , ולאפשר ביקורת שיפוטית על כל החלטה מנהלית בקשר לזכויות בקניין רוחני . הסכם TRIPS מסדיר נושאים אשר לא הוסדרו לפני כן במסגרת אמנה בין לאומית רב צדדית כלשהי , כגון ההגנה על סודות מסחריים ועל ציונים גאוגרפיים . בניגוד לאמנות שהתקבלו 52 בחסות , W 1 PO הסכם TRIPS נתמך במנגנון אכיפה חזק - מנגנון יישוב הסכסוכים של , GATT אשר התחזק מאוד בעקבות סבב אורוגוואי . גוף נוסף המפקח על יישומו של הסכם TRIPS ואחראי על תחום הקניין הרוחני במסגרת ארגון הסחר העולמי הוא מועצת , TRIPS הפועלת מתוקף ההסכם . 50 לעיל הערה , 2 סעיף . ( 1 ) 41 51 לעיל הערה , 2 סעיף . ( 4 ) 41 52 מאז קבלת הסכם , TRIPS ארגון הסחר העולמי וארגון WIPO מקיימים שיתוף פעולה ביניהם , המתבטא בעיקר במעקב אחר יישום הסכם TRIPS ובהחלפת מידע בתחומי הקניין הרוחני השונים ...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן