רקע

בעשורים האחרונים , עם הביטול ההדרגתי של חסמים לסחר בין לאומי , כמה מהמדינות המפותחות ( בעיקר ארצות הברית וכמה ממדינות האיחוד האירופי , ( נאלצו להתמודד עם תחרות גוברת בתחום הייצוא מצד מדינות NIC שנזכרו לעיל ( בעיקר מדינות מתפתחות 29 הקטגוריה של מדינות LDC מוגדרת על ידי האו"ם , והיא כוללת , נכון למועד כתיבת מאמר זה , חמישים מדינות , רובן ביבשת אפריקה וחלקן ביבשת אסיה . 30 יש לציין כי אמנם חלק ניכר ממדינות אלה מאופיינות במספר אוכלוסין רב , אך בתחום התרופות המוגנות בפטנט אין לגודל השוק השפעה משמעותית על היכולת להחזיר את עלויות המחקר והפיתות וההוצאות על תהליך הרישוי , בהתחשב בסכום העצום שמגולם בעלויות האלה . ת לעיל הערה . 2 32 לרקע כללי על הסכם , TRIPs ראו : A . A . Yusuf "TRIPs : Background , Principles and General Provisions" in : CM . Correa & A . A . Yusuf [ ed . ] Intellectual Property and International באסיה ובאמריקה הלטינית , ( שהחלו לפתח תשתית תעשייתית ויכולות ייצור מרשימות . כתוצאה מכך , תשומת הלב של המדינות המפותחות הופנתה לעבר המדיניות הפנימית שננקטת אצל המתחרות החדשות , שפוגעת ,...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן