כללי

ההנמקות למתן הגנת פטנט רלוונטיות כמובן גם להמצאות שהן תרופות . אולם החלת דיני הפטנטים על תחום זה מצריכה התחשבות באינטרסים ובשיקולים נוספים הנוגעים הן בממציאים והן בציבור הצרכנים . מבחינת הממציאים , העלויות הכרוכות בהוצאת תרופה חדשה לשוק גבוהות במיוחד . זאת מאחר שתהליך המחקר והפיתוח של תרופה חדשה הוא מורכב וממושך , ומתאפיין במידה רבה של חוסר ודאות . על תהליך המחקר והפיתוח יש להוסיף גם הליך ממושך ויקר של רישוי בטרם ניתן יהיה לשווק את התרופה החדשה . תהליכי המחקר והפיתוח והרישוי של תרופה חדשה מהווים את חלק הארי של עלות הייצור של תרופה ו 2 אמנם ההכרזה האוניברסלית בדבר זכויות האדם , 1948 כוללת הצהרה , בסעיף ( 2 ) 27 כי "כל אדם זכאי להגנת האינטרסים המוסריים והחמריים הכרוכים בכל יצירה מדעית , ספרותית או אמנותית שהיא פרי רוחו , " ונוסח דומה נכלל גם ב"אמנה בין לאומית בדבר זכויות כלכליות , חברתיות ותרבותיות" , 37 א"כ ) עמ י ( 205 בסעיף , ( cXi ) 15 אולם אפילו אם נניח כי סעיפים אלה מעגנים את הזכות להגנה על קניין רוחני כ"זכות אדם" במשפט הביךלאומי , הרי שאין הם קובעים סטנדרטים כלשהם להגנה על זכויות ...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן