ההצדקות התאורטיות להגנה על פטנטים

דיון מפורט בהצדקות התאורטיות לזכויות בקניין רוחני בכלל ולפטנטים בפרט חורג 7 6 ממסגרת המאמר . להלן נביא סקירה קצרה בעניין זה , שתשמש אותנו בהמשך דיוננו . ניתן להבחין בין שני סוגים של הצדקות להגנה על קניין רוחני . הסוג האחד מדגיש שיקולים של הוגנות או של צדק מפצה . הסוג האחר מסתמך על טיעונים בדבר הקשר שבין הגנה על קניין רוחני לבין שגשוג כלכלי . הצדקות אלו נשמעות ביחס להגנה על קניין רוחני במסגרות מדינתיות , והן עומדות גם ברקע תהליך הגיבוש של משטר גלובלי להגנה על קניין רוחני . ההצדקות המתמקדות בשגשוג כלכלי ובתועלת החברתית הכוללת יותר דומיננטיות בתחום הפטנטים . טיעונים של הוגנות וצדק מפצה אינם מספקים הסבר לחלק ממאפייניה של הגנת הפטנט . פטנט אינו מבטא רק תשלום לממציא בעבור השקעתו מאחר שאין די בהשקעת עבודה על מנת שתקום זכות לפטנט . כדי לזכות בהגנת פטנט , על ההמצאה להיות "חדשה , מועילה , ניתנת לשימוש תעשייתי" ועליה 9 לבטא '' התקדמות המצאתית . " בכך באה לידי ביטוי גישה כלכלית תועלתית : פטנט לדיון מקיף בנושא ההצדקות התאורטיות לקיומה של הגנת פטנט , ראו : די לוינסון זמיר "שיקולים כלכליים בהגנה על ה...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן