מבוא

ארגון הסחר העולמי פרס את כנפיו הרחבות על תחומים שלא טופלו באופן מסורתי במסגרת אמנות סחר בין לאומיות או באמצעות גופים העוסקים בסחר . אחד מן 1 התחומים האלה הוא קניין רוחני , המטופל במסגרת הסכם Trade Related ) TRIPs 2 ( Aspects of Intellectual Property Rights שהתקבל בסיום סבב אורוגוואי יחד עם ההסכם המייסד את ארגון הסחר העולמי . הסכם TRIPS קזנע סטנדרטים של הגנה על קניין רוחני שהמדינות החברות מתחייבות לאמץ בחקיקתן הפנימית בתחומים רבים ומגוונים של קניין רוחני . כמו כן ההסכם מחייב את המדינות החברות ליישם מנגנוני פיקוח ואכיפה אפקטיביים לאכיפת זכויות הקניין הרוחני השונות . מלאכת גיבושו של ההסכם לא היתה קלה לנוכח הבדלים ניכרים בין מדינות שונות בגישה כלפי נושאי הקניין הרוחני בכלל ונושא הפטנטים בפרט . עיקר המחלוקות התעוררו בין מדינות * המחבר הוא תלמיד התואר השלישי , הפקולטה למשפטים , האוניברסיטה העברית בירושלים . ** המחבר מבקש להודות לד"ר משה הירש על עזרתו הרבה לאורך כל שלבי העבודה על מאמר זה . האחריות לכתוב היא , כמובן , של המחבר בלבד . ו תחומים נוספים הם סחר בשירותים , הנכלל במסגרת הסכם GATS — G...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן