ה. מסקנות

הסכם גאט"ס הוא צעד ראשון וחשוב לקראת שילוב הסחר בשירותים במסגרת כללי הסחר של ארגון הסחר העולמי . הגאט"ס משמש גם קרש קפיצה לסבבי משא ומתן שבמסגרתם תהיה השאיפה להשיג מחד גיסא , רמות גבוהות יותר של פתיחת שווקים , ומאידך גיסא , למלא את החסרים המשפטיים במסגרת ההסכם ( למשל , פיתוח כללים לגבי הסדרה מקומית ) שהושארו בתום סבב המשא ומתן הקודם . למרות מחויבויות שנלקחו על ידי מדינות בסוף סבב אורוגוואי , הדרך עדיין רחוקה מסחר חופשי בשירותי ראיית חשבון בין לאומיים , ונראה שהמחויבויות שנלקחו שיקפו במידה רבה את המצב שהיה קיים במדינות טרם המשא ומתן . עם זאת המחויבויות שכבר נלקחו מחייבות את המדינות שלא להרע את התנאים שהיו קיימים בעת לקיחת המחויבויות , ומובן שעל בסיס המחויבויות הקיימות ניתן להמשיך ולהתקדם בסבב המשא ומתן הנוכחי . את הקווים המנחים למשא ומתן הנוכחי ראוי לבסס על החובות המשפטיות העיקריות בהסכם גאט"ס : MFN ( סעיף ;( 11 שקיפות ( סעיף ;( 111 הגבלת הסדרה מקומית למטרות לגיטימיות ( סעיף ;( VI הכרה הדדית ( סעיף ;( vn כניסה לשוק ( סעיף ;( xvi יחס לאומי ( סעיף . ( XV 11 במסגרת קווים אלו המטרות הראשונו...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן