2. מחויבויות שנלקחו במגזר ראיית חשבון

אמנם ב 999 ו נלקחו מחויבויות בתחום ראיית החשבון על ידי שישים ושבע מדינות חברות בארגון הסחר העולמי ; עשרים ושש מהן היו מדינות מפותחות " , וארבעים ואחת מתוכן מדינות מתפתחות . אף על פי ששישים ושבע המדינות משקפות רק כמחצית מהמדינות החברות בארגון , בכל זאת הן מייצגות כ 90 ° / 0 מההכנסות הבין לאומיות משירותי ראיית חשבון . עם זאת ניתוחים שונים שנערכו בנושא המחויבויות שנלקחו מצביעים על כך שהמחויבויות ככלל אינן מקדמות באופן משמעותי את הסחר החופשי בשירותי ראיית חשבון בעולם . כמו כן , כצפוי , המחויבויות שנטלו על עצמן מדינות מתפתחות פחותות בהיקפן לעומת מחויבויות המדינות המפותחות . כך גם היקף ההגבלות שצוינו לגבי אופן הספקת שירות דרך "הקמת נוכחות מסחרית" 98 חמש עשרה המדינות החברות באיחוד האירופי נספרות כחמש עשרה ולא כגוף אחד . 99 מלבד האיחוד האירופי ניתן למנות בין המדינות המפותחות את ארצות הברית , יפן , קנדה , אוסטרליה , ניו זילנד , נורווגיה ושווייץ . 100 ראו : WTO , Council for Trade in Services , "Accountancy Services " , 4 December 1998 , . S / C / W / 73 בין המדינות המתפתחות שהנן חברות בעלות ה...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן