1. קווים מנחים למשא ומתן בשירותים

מטרות ועקרונות מסמך ההנחיות חוזר ומאמץ את העיקרון של "ליברליזציה פרוגרסיבית . " הווי אומר , שלבד מחובות משפטיות כלליות , אין כל חובה על הצדדים לפתוח את שוקי השירותים שלהם לתחרות . יתרה מזאת , בין המדינות הוסכם שהן מכירות בזכות המדינות להסדיר את שוקי השירותים ולחוקק כללים חדשים להסדרת הסחר בשירותים . כמו כן נקבע כי בהליך הליברליזציה של הסחר בשירותים יובאו בחשבון ויכובדו מטרות של מדיניות מקומית במדינות החברות , רמת ההתפתחות וגודל השוק של המדינות ככלל ושל מגזרים ספציפיים בפרט . כמו כן נושא שאינו מוזכר בהסכם גאט"ס והוכנס לקווים המנחים הוא שתשומת לב מספקת תינתן לצרכים של ספקי שירותים קטנים ובינוניים , ובייחוד ספקים ממדינות מתפתחות . לפיכך רמת הליברליזציה בסחר בשירותים תיקבע בסבב המשא ומתן שבמסגרתו תגדיר כל מדינה במפורש מהם מגזרי השירותים שיחול עליהם הסכם גאט"ס בתחומה ובאיזו מידה היא חושפת את המגזר האמור לתחרות עם ספקים זרים . במסמך ההנחיות המדינות החברות שבות ומדגישות את הצורך להגביר את השתתפותן של המדינות המתפתחות בסחר בשירותים ולוודא שמדינות אלו גם ייהנו מהגברת הסחר בשירותים . ( א ) היקף ...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן