2. עמידת ישראל במחויבויות שנטלה במגזר ראיית החשבון

למשא ומתן בסחר בשירותים יש חשיבות רבה לגבי ישראל היות שישראל מחזיקה ביתרון יחסי בכמה תחומי שירותים מובילים . כמו כן שירותים מהווים מרכיב מרכזי בתוצר הלאומי הגולמי בישראל . כמדינה חברה בארגון הסחר העולמי כבר נטלה ישראל מחויבויות בכמה מגזרי שירותים , ביניהם מגזר ראיית החשבון , בסוף סבב אורוגוואי משנת 1994 ישראל גם השתתפה במשא ומתן על שירותים משנת 2000 ונוטלת אף חלק במשא ומתן בסבב דוחה מסוף שנת . 2001 להלן אבדוק את מידת ההתאמה של החקיקה , התקינה והכללים בישראל בנושא שירותי ראיית חשבון להתחייבויות ישראל בהסכם גאט"ס משנת . 1994 ראשית , יש לבדוק את המידה שבה חלה חובת MFN H על מדינת ישראל בקשר לשירותי ראיית חשבון . למיטב ידיעתי , ישראל לא כללה הסתייגויות לחובת M / w / 7 לגבי שירותי ראיית חשבון , ולכן לכאורה נראה כי חובה על ישראל להעניק יחס של MFN בשירותי ראיית חשבון אלא אם מדובר במקרים הנכנסים לסעיפי החריגים של הסכם גאט"ס . בהמשך יש לבחון את מידת ההתאמה בין החקיקה , התקינה והכללים בישראל R . Frid "The Telecommunications Pact Under the GATS — Another Step Towards The Rule 76 of Law" 2 Legal ...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן