1. כללים במסגרת הגאט"ס, החלים על מגזר ראיית החשבון

על מגזר ראיית החשבון חלים סעיפים מ"החובות הכלליות" שבגאט"ס , ואם נלקחו מחויבויות על ידי מדינה , חלים גם כללים מ"החובות הספציפיות . " הסעיפים העיקריים מהסכם גאט"ס , החלים על מגזר ראיית החשבון הם : חובת 54 53 52 51 יחס האומה המועדפת ביותר ; דרישת שקיפות ; הסדרה מקומית ; הכרה הדדית ; 56 55 כניסה לשוק ; יחס לאומי . חוץ מסעיפי הסכם גאט"ס החלים על ראיית חשבון פותחו כללים מיוחדים למגזר הזה . חשיבותם הרבה של השירותים המקצועיים , ביניהם שירותי ראיית חשבון , הוכרה 57 במסגרת הגאט"ס . בהחלטת השרים בנושא שירותים מקצועיים בתום סבב אורוגוואי הודגשו שלושה היבטים חשובים להמשך העבודה בנושא . ראשית , החלטת השרים דרשה את יישומה המידי של תכנית העבודה והמנדט שנקבע לפיתוח הכללים לגבי הסדרה מקומית בסעיף V 1 : 4 להסכם גאט"ס ; שנית , ההחלטה הקימה את Working n Party on Professional ( Services WPPS ) כדי ליישם את תכנית העבודה ; שלישית , בהחלטת השרים נקבעה עדיפות למגזר ראיית החשבון על פני השירותים המקצועיים האחרים ולפיתוח כללים מיוחדים למגזר הזה . 50 לפירוט והרחבה לגבי הסעיפים המפורטים ראו פרק ב , סעיף 2 במאמר ה...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן