ג. מגזר ראיית החשבון

כמו שירותים מקצועיים רבים אחרים , שירותי ראיית חשבון נתונים לפיקוח ולהסדרה במדינות רבות . הדרישות שונות ממדינה למדינה , אך ככלל נדרשות מרואי החשבון דרישות השכלה , התמחות מעשית , תושבות ואף מבחני רישוי . ברוב המקרים קיימות גם הגבלות על צורת ההתאגדות של רואי החשבון . לעתים קרובות רואי החשבון מוגבלים לשותפויות או לבעלות יחיד , אך חברה בע"מ אסורה . דרישה נפוצה נוספת היא שכל חברי החברה ומנהליה יהיו בעלי רישיון ראיית חשבון . בדרך כלל נוהלי העבודה בראיית חשבון גם הם מוסדרים באמות מידה ותקנים לגבי ראיית חשבון וביקורת . לעתים היכולת לפרסם את עבודת רואה החשבון או שם החברה או השותפות גם היא נתונה להגבלות ואיסורים . ההסדרה נעשית לרוב על ידי גופים ממשלתיים . לעתים סמכות מואצלת לארגונים מקצועיים של רואי חשבון , ולעתים כללים נקבעים בשיתוף פעולה בין הממשלה לבין הארגונים המקצועיים . הסדרת המקצוע נעשית בדרך כלל ברמה הלאומית , אך בכמה מדינות - למשל בארצות הברית , קנדה ואוסטרליה - ההסדרה נתונה לסמכות המדינות או הפרובינציות , ובאופן כזה נוצר מגוון רחב של דרישות והגבלות על המקצוע . הנימוק העיקרי לכל ההגבלות...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן