3. אופן קביעת ההתחייבויות בנספח

הנספח מחולק לשני חלקים : ( ו ) מחויבות אופקית ( horizontal commitment ) שחלה על כל המגזרים המפורטים בחלק השני של הנספח , גם אם לא היתה הפניה מיוחדת למחויבות האופקית ; ( 2 ) מחויבות אנכית ( sector-specific commitment ) שחלה רק על המגזר שלגביו ניתנה ההתחייבות . במסגרת המחויבות האנכית יש להתייחס בעיקר לשני טורים : טור הגישה לשוק : בסעיף XVI להסכם גאט"ס יש פירוט של שישה סוגים של חסמי סחר שאסורים בתחום הגישה לשווקים אלא אם כן במפורש קבעה המדינה אחרת בנספחה . לפיכך נראה שהמגבלות שמדינות רשאיות לציין על גישה לשוק יכולות להיות רק במסגרת הקטגוריות המפורטות בסעיף . xvi המגבלות האמורות כוללות ארבעה סוגים של מגבלות כמותיות , מגבלות או דרישות לכינון ישות משפטית ומגבלה על 44 השתתפות הון זר . טור היחס הלאומי : סעיף xvn להסכם גאט"ס קובע את החובה להעניק לשירותים או לספקי שירותים זרים יחס טוב לא פחות מהיחס המוענק לשירותים דומים או לספקי 44 שש הקטגוריות המפורטות בסעיף xvi לגבי כניסה לשוק הן : ( 1 ) הגבלות על מספר ספקי שירותים זרים לפחות באחת הצורות האלה : מכסות מספריות של כמות ספקי השירותים ; מונופולים ;...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן