1. ההיקף והמבנה של הסכם הגאט"ס

הסכם גאט"ס הוא כאמור ההסכם המולטילטרלי הראשון בתחום הסחר בשירותים . להסכם שלושה מרכיבים עיקריים : ( א ) הסכם מסגרת ראשי : ההסכם קובע עקרונות משפטיים שיחולו בסחר בשירותים . כמו כן ההסכם קובע מסגרת מחייבת להמשך משא ומתן . ( ב ) נספחי התחייבויות : להסכם מצורפים נספחי התחייבויות של המדינות החברות ומהווים חלק בלתי נפרד ממנו . הנספחים ( national schedules ) מכילים התחייבויות ספציפיות של כל מדינה להסרת מגבלות על ייבוא שירותים למגזרים 3 ו בנושא הסכם גאט"ס ראו לדוגמה : R . Frid "Multilateral Liberalization of Trade in Services 1 under the GATS ' 11 S £ Jf ( Tijdschrift voor Europees en economisch recht ) ( 1 998 ) 410-416 ; B . Hoekman "Market Access through Multilatera l Agreement : from Goods to Services" 15 World Economy ( 1992 ) 707-728 ; Idem "Tentative First Steps : An Assessment of the Uruguay Round" World Bank Conf . paper nr . ( May 1995 ) 1455 ; B . Hoekman & P . Sauve "Liberalizing Trade in Services " , discussion paper no . 243 ( 1 994 ); J . H . Jackson "Constructing a Constitution...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן