ב. הסכם גאט"ס

ההבדלים המהותיים בין טובין לשירותים הביאו לכך שהסכם גאט"ס שונה מהסכם גאט"ט בכמה נושאים . כך , למשל : הסכם גאט"ט מסדיר רק את נושא הטובין הנסחרים , ואילו חובות הסכם גאט"ס חלות הן על השירות והן על ספק השירות . הסכם גאט"ט חל רק על אופן סחר אחד של הספקת טובין ; הטובין נשלחים ממדינת הייצוא , נדרשים לחצות גבול ולהיכנס לתחום מדינת הייבוא . לעומת זאת הסכם גאט"ס מורכב יותר , וחל הן כאשר מדובר בשירות חוצה גבולות הן במקרים נוספים , כגון , הקמת נוכחות מסחרית להספקת השירות במדינת הייבוא וגם לגבי מצבים של צריכת השירות בחוץ לארץ . ליברליזציה של סחר בשירותים מתמקדת בהסרת חסמים המבוססים על הסדרה פנימית במדינת הייבוא , ולכן ניכרת בהסכם הזה התערבות גדולה יותר בחקיקה והסדרה על ידי הממשלות מאשר בהסכם גאט"ט שעסק בעיקר בהפחתת מכסים 12 על ידי הממשלות . ההתחייבויות בהסכם גאט"ט פשוטות וברורות יותר היות שהן מתמקדות בתעריפי המכס . לעומת זאת התחייבויות המדינות בהסכם גאט"ס מפורטות לפי אופני הספקת השירות ולפי מגזרי שירותים שונים . על מנת להבין ולהעריך את רמת המחויבות שנטלה על עצמה מדינה מסוימת , יש צורך בבקיאות בתעשי...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן