2. חסמים בפני סחר בשירותים - בעיקר בחקיקה פנימית

מכל המפורט לעיל עולה שחסמים בפני סחר בטובין נמצאים בדרך כלל בתקנות שונות לגבי חציית גבול על ידי הטובין , ואילו חסמים בפני סחר בשירותים נמצאים בעיקר בהסדרי חקיקה פנימיים , דבר המקשה על איתורם ועל הפחתתם . 9 מדיניות המגבילה סחר בשירותים ניתנת לסיווג לשלושה סוגים : Development ) , NAFTA ( North American Free Trade Agreement ) , e . g . The I 988 US Canada Free Trade Agreement 8 לדיון מפורט בנושא , ראו : נ' מונין "הסחר בשירותים והסכם גאט '' ס" הרבעון הישראלי למיסים כז . 45-43 , 61-36 ( 2000 ) ( 107 ) G . P . Sampson & R . H . Snape "Identifying the Issues in Trade in Services" 8 ( 2 ) The World 9 Economy ( 1985 ) 173 מדיניות המגבילה את עסקאות השירותים כשלעצמן ; מדיניות המגבילה את תנועת גורמי הייצור המייצרים את השירות ; מדיניות המגבילה את תנועת מקבלי השירות . אחד המחסומים היעילים ביותר לסחר בשירותים הוא הגבלת זכות ההקמה של מקום עסקים , שכן בעבור שירותים רבים הקמת מקום עסקים במדינת ייבוא השירות היא חיונית . לכך קשור גם הצורך בהשקעות זרות בשוק הספקת השירותים , שמעורר קשיים במדינות רבות וחסימת...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן