1. הקושי בהגדרת שירותים וקשיים הנגזרים מכך

סחר בשירותים קיים זה ימים ימימה . שירותי תחבורה , למשל , נחשבו תמיד פעילות כלכלית חשובה . למרות זאת לא התייחסו לשירותים כסחירים באופן עצמאי ונפרד אלא כמוצר נלווה לסחר בטובין . השינוי בתפיסה הכלכלית העולמית לגבי חשיבותם של השירותים קיבל חיזוק ניכר עקב ההתפשטות המהירה של עסקאות שירותים בין לאומיות וההתפתחות של אופנים חדשים להספקת שירותים , למשל דרך טלקומוניקציה . עד סבב אורוגוואי לא היתה הסדרה עולמית של סחר בשירותים . עד אז טופל הנושא בעיקר במסגרות אזוריות כגון ה : NAFTA , OECD , EC ובמסגרת 7 הסכמים בילטרליים . ממר השירותים מהווה מעט יותר מ 20 ° / 0 מהסחר העולמי ויצוא השירותים המסחריים גדל בממוצע בשיעור של 6 % בשנה בשנות התשעים , ראו : WTO , international Trade Statistics . 2001 , Geneva ( 2001 ) , pp . 2 , 20 דאגה מכך שמדובר בהסכם בעל תחולה רחבה ועמוקה מכפי שנראה גרמה לדיונים סוערים באיחוד האירופי בעיקר לגבי חשש שהסכם הגאט"ס יעודד מגמת הפרטה לגבי שירותים חיוניים , כגון : מים , חינוך , בריאות ואנרגיה , ראו : ; BRIDGES Weekly , 23 April 2002 , http : // www . ictsd . org / weekly / 02-04...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן