א. סחר בשירותים

חשיבות השירותים כגורם עצמאי בכלכלת העולם גדלה בהדרגה , וכיום מדובר במעבר הדרגתי מכלכלת טובין לכלכלת שירותים . לשירותים השפעה גוברת על פעילויות כלכליות , על התוצר הלאומי הגולמי ועל התעסוקה . למעשה ניתן לומר כי מגזר שירותים יעיל הוא תנאי מוקדם להתפתחות כלכלית . ללא תשתית מתאימה בתחום התקשורת וההובלה , ללא מערכת חינוך טובה וללא נגישות לשירותים עסקיים באיכות גבוהה תתקשה מדינה לפתח השקעות של המגזר הפרטי , למשוך משקיעים זרים ולהביא 5 לצמיחתה הכלכלית . יש הסוברים כי הסכם גאט"ס הוא בעצם בבואה של עקרונות הסכם גאט"ט בעניין סחר בטובין שהותאמו בשינויים המחויבים לנושא השירותים . רושם זה אינו מדויק ובוודאי אינו ממצה , בין היתר , היות שהסכם גאט"ס עדיין בחיתוליו , ובשלב זה ניתן לראות בו הסכם מסגרת שימשיך ויפותח על ידי משא ומתן . כמו כן יש לבחון בתשומת לב את רוחב התחולה של ההסכם והאפשרויות שהוא טומן לחדירה נוספת לריבונות 6 המדינות החברות . כדי להעריך ולשקול את מידת ההישגים או הכשלים בהסכם גאט"ס יש להבין ולו על קצה המזלג את הקשיים הייחודיים של הסדרת סחר בשירותים במסגרת מערכת משפטית ואת מידת החידוש שבהסכ...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן