4. מנגנון יישוב הסכסוכים בסוגיות של מיסוי ישיר

מושכל ראשון שיש להכיר בו הוא קיומם , באופן טבעי , של הבדלים בין מערכות מס ממדינות שונות בעולם . כך קיים הבדל בין ארצות הברית לקהילה האירופית לגבי שיטות המיסוי הישיר והעקיף . כפי שהזכרנו , בארצות הברית , שלא כמקובל במדינות הקהילה , ו 0 ו אין מנגנון של מס ערך מוסף ( מע . ( מ" במדינות אירופה מנגנון המע"מ מטיל מס בשיעור " 0 " על יצואנים , ובכך מקנה להם הטבת מס . אם כן ברור שבהיעדר מנגנון לישראל" בספר זה ) מסביר כי "ההתפתחות של , GATTn כמועדון רב לאומי שתכליתו הסרת מחסומי סחר , התבססה על רקונסטרוקציה של האידאה הכלכלית של סחר חופשי , שסטתה מעקרונות חיסור של השיח הכלכלי . האינטרקציה בין המדינות השותפות GATT ^ התנהלה בהתאם למשחק מרכנטיליסטי , שהיה מבוסס על העקרונות של הגינות ולאומיות . בהתאם לכך , המשא ומתן בין חברי GATTn לא התנהל מתוך חתירה למקסום הרווחה המצרפית של קהילת , GATT n אלא מתוך ניסיון להגיע לאיזון נאות של ויתורים הדדיים 'a balance of- . " concessions ' בהמשך הוא קובע : "ברור לי כי ללא לחץ ציבורי משמעותי יהיה קשה לשנות את כללי המשחק המרכנטיליסטיים , שתפסו במשך שנות התהוות tnpn GAT...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן