3. ארגון הסחר העולמי ותפקידו כמבקר מערכות מיסוי ישיר

תפקידו של ארגון הסחר העולמי הוא מצד אחד לקדם , ומצד אחר להגן על הסחר החופשי בשוק העולמי . ככלל , ארגון הסחר העולמי נמנע מלהתערב בקביעת מדיניות המיסוי הישיר במדינות החברות בארגון . הימנעות זו מוסברת משני טעמים : ראשית , ארגון הסחר כשמו , ומבחינת מהותו , אינו עוסק באופן ישיר במסים ישירים . שנית , התערבות בתחום המיסוי הישיר עלולה להיחשב כפגיעה בריבונות המדינה ובהתערבות בלתי ראויה בענייניה הפנימיים של המדינה . בעניין התמיכות הניתנות באמצעות מערכת המס , הסברנו כי מבחינה כלכלית אין לקבל את ההבחנה בין תמיכות ישירות לתמיכות עקיפות באמצעות מערכת המס . משום כך מדינה אינה יכולה להצדיק מתן תמיכות עקיפות בהתבססות על זכותה הריבונית בתחום המיסוי . עם זאת , מבחינת הדין הרצוי , אנו סבורים שכאשר התמיכות הן חלק ממשטר המס , אין הצדקה להתערבות כפי שהיא נעשית כיום . עיון בהתפתחויות בעבר ובהתפתחויות צפויות מהפסיקה בעניין , FSC n וכן במה שעשוי להשתמע מהוראות הסכם הסובסידיות , עיון כזה מאשש את המסקנה הזאת . בפרק הרביעי סקרנו ארבע אפשרויות שעומדות לארצות הברית בעקבות הפסיקה בעניין . FSC n נראה כי ארצות הברי...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן