2. מטרות מערכת המס

76 המטרה המרכזית של מערכת המס היא מימון רכישת מוצרים ציבוריים , ( public goods ) ובצד מטרה זו מדינות משתמשות במשטר המס גם להשגת מטרות מקררכלכליות וחברתיות שונות . כך הוא גם במקרה של תמיכות הניתנות לתעשייה באמצעות משטר המס . לדוגמה , בארצות הברית המטרה המוצהרת של משטר FSC n היתה לסייע לתאגידים מקומיים בתחרות מול תאגידים אחרים בעולם . 76 "טובין ציבוריים' ( public goods ) הם טובין אשר כוחות השוק , כשלעצמם , אינם נותנים תמריץ מספק ליצירתם . ל"טובין ציבוריים" שני מאפיינים . המאפיין האחד הנו חוסר היכולת למנוע שימוש או הנאה ללא תשלום על ידי אתרים . מאפיין נוסף הנו העובדה שהנאתו של אדם אחד מהמוצר אינה גורעת מיכולתו של אדם אחר ליהנות ממנו [ תכונות אלו מצדיקות , לדוגמה , הגנה על זכויות יוצרים . ראו : Interlego 51389 / א"ע ני Exin Lines Bros ואתי , פ"ד מח . [ 133 ( 4 ) להרחבה th נוספת בנושא טובין ציבוריים , ראו : H . Rosen Public Finance ( Homewood , Illinois , 5 ed ., . 1999 ) , ch . 5 77 משטר המס נועד לממן את הוצאות הממשלה , אך גם נועד להשיג תוצאות חברתיות וכלכליות . " בצד הטלת המס , פועלת מע...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן