1. תמיכות הניתנות באמצעות מערכת המס

נראה כי מדינות העולם מתקשות לספק תמריצים ישירים ליצואנים באמצעות מענקים תקציביים מחמת ההוראות המפורשות בהסכמי הסחר , אולם הן מנסות לעשות כן בעקיפין באמצעות משטר המס . נוהג זה של מתן תמריצים עקיף באמצעות משטר המס מהווה , לדעתנו , את אחד הנושאים הסבוכים בהתדיינויות , קיימות ועתידיות בין מדינות בתחום הסחר העולמי . מצד אחד , תמריץ עקיף באמצעות משטר המס דומה במהותו לתמריץ ישיר . מצד אחר , המדינות העושות שימוש 74 במשטר המס עשויות להצדיק את מתן התמריצים מטעמי ריבונות בתחום המיסוי 74 להרחבה בעניין המשמעות של מושג ה"ריבונות" , ( sovereignty ) ראו : J . Goldsmith "Sovereignty , International Relations Theory and International Law" 52 Stan L . Rev . ( 2000 ) 959 ; S . Krasner Sovereignty : Organized Hypocrisy ( Princeton 1999 ); E . Helleiner Sovereignty , Territoriality and the Globalizationof Finance , in : D . A . Smith , D . J . Solinger & S . C . Topik [ eds . ] States and Sovereignty in the Global Economy ( New York 1999 ); 0 . Schachter "The Decline of the Nation-State and its Implications...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן