ה. השלכות הפסיקה על הדין במדינת ישראל

ראשית , יש יסוד לשער כי לאור הרפורמה במס הכנסה והמעבר לשיטת מיסוי פרסונלית 63 ) שמשמעותה מיסוי הכנסות כלל עולמי , ( תעשיינים המייצרים בישראל מוצרים המיועדים לייצוא והמחזיקים בחברות בנות זרות , יבקשו לקבל הטבות מס בדומה להטבות במשטר . FSC n ברור כי לאור הפסיקה בעניין , FSC n לא תוכל ישראל לאמץ משטר מיסוי בדומה FSC b האמריקני , מבלי להסתכן בכך שיוטלו עליה מכסים עונשיים . מבחינה מסוימת , הפסיקה בעניין FSC n מהווה תמרור אזהרה למדינות בעלות מיסוי פרסונלי , שלא יאמצו משטר מס דומה ל . ? 80 עוד אנו טוענים כי לפסיקה הזאת משמעות נוספת ביחס לתמיכות שמדינת ישראל מעניקה באמצעות משטר המס . מדינת ישראל מעודדת השקעות בתעשייה על ידי מתן הטבות מס ומענקים למשקיעים במפעלי תעשייה , בין היתר , באמצעות החוק לעידוד השקעות הון ( להלן : החוק . ( מתן ההטבות נעשה באמצעות "מרכז ההשקעות '' הפועל במסגרת משרד התעשייה והמסחר . החוק קובע , בין היתר , שיעורי מס נמוכים על הכנסות מ"מפעל 63 חוק לתיקון פקודת מס הכנסה ( מס' 863 ח"ס , ( 132 ו , בעמי , 530 מיום 4 באוגוסט . 2002 בעניין המעבר למיסוי פרסונלי , ראו : א' נ...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן