4. ההחלטות לגבי משטר המיסוי בחוק ה-IEA

הקהילה האירופית הגישה עתירה נוספת ביחס לחוק , lEA n וטענה כי המשטר החדש בדומה למשטר FSC n מנוגד להסכם הסובסידיות . גם במקרה זה פסק הפנל כי משטר המיסוי נחשב לסובסידיית ייצוא אסורה המנוגדת להסכמי הסחר . הפנל קבע כי משטר IEA n מתפקד , למעשה , כקודמו - משטר . FSC n מאוחר יותר , בינואר , 2002 לאחר שערערה ארצות הברית על החלטת הפנל , אימצה ערכאת הערעור של ארגון הסחר העולמי את החלטת הפנל , ובעקבות זאת נפסק כי הקהילה האירופית זכאית להטיל סנקציות סחר נגד ייצוא מארצות הברית בסכום של כ 4 מיליארד דולר . בעקבות הפסיקה הזאת עמדו לארצות הברית אפשרויות מספר לתגובה : ( 1 ) אדישות : האפשרות הראשונה היא לא לעשות דבר , ובפרט לא לשנות את חוק , IEA n אולם הדבר יגרור תגובת נגד קשה ואולי מלחמת סחר . ( trade war ) מובן שאפשרות זו אינה מעשית בעיקר מהבחינה הפוליטית . נראה כי ארצות הברית , שחקנית חשובה בסחר העולמי , אינה יכולה להרשות לעצמה להיגרר לעימותים עם שחקנים אחרים ולהיות חשופה לסנקציות . ( 2 ) ביטול העדפת המס ליצואנים : האפשרות השנייה היא לבטל את חוק . IEA n ביטול החוק כאמור תואם מדיניות של סחר...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן