3.ההחלטות לגבי משטר מיסוי ה-FSC

בעקבות תביעת הקהילה האירופית , החליט מנגנון יישוב הסכסוכים של ארגון הסחר העולמי להקים פנל שיכריע בנושא . באוקטובר 999 ו פסק הפנל כי משטר מיסוי FSC n נחשב לסובסידיית ייצוא אסורה המנוגדת להסכמי הסחר . מאוחר יותר , בפברואר , 2000 לאחר ערעורה של ארצות הברית על החלטת הפנל , אימצה ערכאת הערעור ( Appellate Body ) של ארגון הסחר העולמי את ההחלטה . ערכאת הערעור קבעה כי שילובן של הטבות המס במשטר FSC n גורם להפרת הסכם הסובסידיות . ( SCM ) הטענה המרכזית של ערכאת הערעור היא שכאשר ממשלה קובעת משטר מיסוי מסוים החל על הכנסות של חברה זרה , אין היא יכולה לקבוע באותה העת כי היצואנים לא יהיו כפופים למשטר מס זה מבלי להפר את הוראות הסכם הסובסידיות . בעניין זה קבעה ערכאת הערעור כי הנושא שבמחלוקת הוא : The issue in dispute is whether , having decided to tax a particular categoryof foreign-source income , namely foreign-source income that is " effectively connected with a trade or business within the United States " , the United States is permitted to carve out an export contingent exemption from the catego...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן