1. הסכם הסחר על תמיכות

מדינות משתמשות במכסי מגן ( tariff barriers ) ובמגבלות לא מכסיות non-tariff ) ( barriers כגון מתן תמיכות ( סובסידיות ) ליצואנים . כאמור יש הבחנה בין מתן תמיכה ישירה באמצעות מענק תקציבי ובין תמיכה עקיפה . דוגמה מובהקת לתמיכה עקיפה היא 37 ראו : FSC Repeal and Extraterritorial Income Exclusion Act of 2000 , United States Congress . H . R . 4986 , 106 Cong . ( 2000 ) ( "Income Exclusion Act" ) 38 להרחבה בעניין משטר המיסוי החדש בארצות הברית , ראו : Joint Committee on Taxation , Background and History of the Trade Dispute Relating to the Prior-Law Foreign Sales Corporation Provisions and the Present-Law Exclusion for Extraterritorial Income and a Description of These Rules ( JCX- 10-02 ) ( February 25 2002 ) available at : http : // www . intltaxlaw . com / OUTBOUND / FSC / x-10-02 . pdf ; Joint Committee on Taxation , Technical Explanation of the Senate Amendment to H . R . 4986 , the "FSC Repeal and Extraterritorial Income Exclusion Act of 2000 " November 1 2000 , available at : . http : //...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן