1. מיסוי חברות על הכנסה גלובלית

להבנת הסוגיה הנידונה נפתח בתיאור קצר של הדין הנוהג בארצות הברית בעניין מיסוי חברות . בארצות הברית נוהגת שיטת המיסוי הפרסונלית , ( worldwide system ) ולפיה אזרח ארצות הברית ( יחיד או חברה ) משלם מס על כלל הכנסותיו , בין שמדובר בהכנסות 24 אקטיביות ובין שמדובר בהכנסות פסיביות , ללא קשר למקום הפקתה וצמיחתה של 25 ההכנסה . חברה שהתאגדה בארצות הברית נחשבת לתושבת ארצות הברית לעניין 22 נראה כי תהל > ך דומה מתרחש בקהילה האירופית . התהליך של איחוד השווקים האירופיים באמצעות הסרת חסמים שונים ובעיקר הסרת חסמי סחר , גורם לכך שהמפלט האחרון של המדינות באיחוד להגן על התעשייה המקומית היא באמצעות תמיכות ממשלתיות . זאת אולי הסיבה להתגברות השימוש בתמיכות ממשלתיות על ידי מדינות האיחוד והמאבק של הנציבות האירופית בשנים האחרונות לריסון השימוש בתמיכות . להרחבה בעניין זה ובפרט בדרכי ההתמודדות של האיחוד האירופי עם התגברות התופעה ראו : אי נוב "עידוד השקעות באיחוד האירופי" הרבעון ה > שראל > למסים ל . 1 ו 9 ( 2003 ) 23 או . residence-based jurisdiction נציין כי בשיטה הפרסונלית יש להבחין בין מדינות הממסות על בסיס תושב...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן