ב. עידוד התעשייה באמצעות מערכת המיסוי הישיר

במדינות רבות בעולם מקובל להעניק תמיכות ( Subsidies ) או תמריצים ממשלתיים ( State Aids ) באמצעות מערכת המיסוי הישיר לעידוד התעשייה המקומית . הטבות מס אלו מותנות בדרך כלל בעמידה של מקבל ההטבה בתנאים מסוימים . כך לדוגמה , מדינה יכולה להעניק הטבות מס בתנאי שמקבלי ההטבה יעסיקו מספר מזערי של עובדים , או בתנאי שיגדילו את היקפי הייצור לייצוא . ניתן לחלק את הטבות המס לשלוש קבוצות עיקריות : ( ו ) הטבות בבסיס המס ; ( 2 ) הטבות בשיעורי המס ; ( 3 ) הטבות המתבטאות באי אכיפת תביעת מס . הטבות מס הניתנות ליצרנים מקומיים יכולות להיחשב כתמיכה מקומית ( domestic subsidies ) או 7 כתמיכה לייצוא nnun . ( export subsidies ) מס אלו עשויות להיות מנוגדות להסכמי 8 סחר , כפי שנסביר להלן . חשוב להבהיר כי תמיכות ניתנות בשתי דרכים עיקריות : "סיוע ישיר" באמצעות הענקת תמיכות , בכסף או בשווה כסף , או "סיוע עקיף" באמצעות מערכת המס . ההבדלים בין שני האופנים כרוכים במידת השקיפות והכימות של ההטבה . הסיוע הישיר מכומת ושקוף , ואף ידוע מראש במסגרת תקציבי המדינות , ואילו הסיוע העקיף מעט 9 ערטילאי ושקוף פחות . אנו נתמקד כאן בתמיכ...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן