א. מבוא

בחודש אוגוסט 2002 אישר מנגנון יישוב הסכסוכים ( Dispute Settlement Body ) של ארגון הסחר העולמי , ( WW ) לקהילה האירופית להטיל מכסי עונשין בגובה של כ 4 1 מיליארד דולר על ייצוא אמריקני . במוקד המחלוקת מצוי משטר המס בארצות הברית 2 כלפי תאגידים העוסקים בייצוא , שהעניק להם הטבות מס שונות החל משנת 1971 המחבר הוא תלמיד לתואר שלישי בפקולטה למשפטים , האוניברסיטה העברית בירושלים ומרצה בנושא הגלובלקציה והשפעתה על המשפט המדינתי . תודתי נתונה לפרופי אריה רייך ולקורא האנונימי על הערותיהם המועילות ועל תרומתם הרבה לעיצוב הרעיונות המוצגים כאן . מדובר בסנקציות בהיקף כספי אדיר בהשוואה לסכומים שנפסקו עד כה על ידי מנגנון בירור הסכסוכים . כך בשנת 2000 נהנתה אקוודור ( Ecuador ) מסנקציות שהוטלו על הקהילה האירופית בסכום כולל של 201 מיליון דולר בעקבות קונפליקט הבננות , ולמעשה הסכום שנפסק בסוגיית FSC n הוא פי עשרים מכל סכום אחר שנפסק בעבר . לעניין זה , ראו : "WTO Europeans Arms . with Weighty Weapon" Financial Times , August 31 2002 ההגדרה של "הטבת מס" או "הקלת מס" אינה ברורה תמיד . בפרק ב של דוח מסי 48 של מנה...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן