(ג) הגורמים המסבירים את מדיניות הסחר החקלאית של מדינת ישראל

בסעיף זה נדון בכוחן של שתי הגישות האמורות להסביר את מדיניות הסחר החקלאית של מדינת ישראל . יש להדגיש שאמנם שתי הגישות פותחו בעיקר בספרות המסחרית 72 והמשפטית שהתפרסמה מחוץ למדינת ישראל ( אך גם בתוכה , ( אך אנו ניישם אותן לתנאים הייחודיים השוררים במדינת ישראל . הגישה המתמקדת בתפקידים הלא מסחריים של הייצור החקלאי מדגישה כי אין לבחון את נושא הסחר החקלאי רק מהזווית הכלכלית המסחרית . תפיסה זו מכוונת את 70 ראו על ניתוח תפקידם של כללי מקור בסחר בין לאומי על פי גישה M . Hirsch "International / ( Trade Law , Political Economy and Rules of Origin — A Plea for A Reform of the WTO . Regime on Rules of Origin" 36 ( 2 ) Journal of World Trade ( 2002 ) 173 71 ראו : P . Moser The Political Economyof the GATT ( Grusch 1990 ) 25 , 39 ; J . Macmillan Game Theory in International Economics ( Chur 1986 ) 31-33 ; Hoekman & Kosteki , supra ; note 2 , at pp . 27-30 ראו ניתוח של המשטר של ארגון הסחר העולמי מנקודת מבט זו : Bhagwati , Protectionism , supra note 67 , at pp . 35-37 , 40 ; Hillman , supra note 62 , at...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן