(ב) כלכלה פוליטית ותפקידן של קבוצות אינטרסים

סעיף זה יציג בקצרה את הנדבכים העיקריים של גישת הכלכלה הפוליטית לסחר בין לאומי . הכלכלה הפוליטית אינה בוחנת את המדינה הפועלת בזירת הסחר הבין לאומי כיחידה אחת ואטומה " ) קופסה שחורה ( " אלא מדגישה את תפקידן של הקבוצות הפנימיות בתוך המדינה בעיצוב מדיניות סחר החוץ שלה . הנחת היסוד של הכלכלה הפוליטית בתחום זה היא שאי אפשר להפריד בין מדיניות סחר החוץ לבין תהליכים פוליטיים המתרחשים בתוך המדינה . כמו כן מניחים שיש קשר הדוק בין מדיניות סחר החוץ למדיניות סחר הפנים של המדינה . למדיניות סחר החוץ של מדינה יש השפעה על חלוקת ההכנסות בתוך המדינה , וההטבות הצומחות מתהליך הליברליזציה אינן מתחלקות בצורה שווה בין קבוצות שונות באוכלוסייה . מכאן ברור שתהליך הסרת חסמי הסחר יוצר "מרוויחים 62 ומפסידים . " גישת הכלכלה הפוליטית מנסה , בין היתר , לחזות מי יהיו "המרוויחים והמפסידים" ומי יהיו המגזרים שיתמכו או יתנגדו למדיניות סחר מסוימת . אחד הטיעונים המפורסמים לעניין זה מוצג בתאורמה של סטופלר וסמואלסון : הגבלות סחר מגדילות בדרך כלל את ההכנסה של הבעלים של גורמי ייצור הנמצאים במחסור במדינה , ומקטינה את הכנסתם של אלה...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן