(א) התפקידים הלא מסחריים של הייצור החקלאי (multifunctionality)

המצדדים בגישה זו טוענים כי ההצדקה להחלת דינים שונים על הסחר הבין לאומי במוצרים חקלאיים נובעת מהתפקידים המיוחדים של ייצור מוצרים חקלאיים . חמש 59 ראו , למשל , סקירה של הספרות התאורטית ה"קלסית" החדשה בדבר היתרונות של סחר חופשי ( לעומת מדיניות של הגבלות סחר P . R . Krugman & M . Obstfeld International Economics : : ( Iheoiy and Policy 1-34 ( Boston , 6 th ed ., 2003 ) הצדקות עיקריות הובאו על ידי גורמים שונים כדי להצדיק את ההגנה המיוחדת המוענקת לייצור החקלאי . ( 1 ) ביטחון מזון : ( food security ) מוצרים חקלאיים הם גם "מוצרים אסטרטגיים" שיש להם חשיבות רבה לביטחון המדינה ולחוסנה . הצורך להתמודד עם הסכנה של מחסור במזון - עקב תופעות טבע חריגות או חרם בין לאומי - מחייב את רשויות המדינה לקיים משק חקלאי פנימי שיספק בעת משבר את תצרוכת המזון של התושבים . ( 2 ) פיזור אוכלוסייה : כמעט כל מדינה פיתחה מדיניות המיועדת להבטיח שחלק מתושבי המדינה יתגוררו באזורים לא מאוכלסים או באזורי עדיפות אחרים ( למשל , באזורים הסמוכים לגבול . ( סיוע לחקלאים באזורי עדיפות מספק תמריץ חיובי להמשיך בעיבוד האדמה ולא לעבור ל...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן