סיוע מדינתי

על פי הנתונים של ארגון הסחר העולמי , ישראל מספקת לחקלאים סוגים שונים של תמיכה , והיקף התמיכות הגיע ב 1997 ל 524 מיליון דולרים , וב 1998 לכדי 422 מיליון 56 דולרים . הסיוע ניתן בעיקר לייצור חלב , בשר עוף וביצים . מבדיקה שנערכה לאחרונה בעבור מועצת הפרחים בישראל עולה כי שיעורי התמיכות והסובסידיות לחקלאות בישראל הגיעו ב 2002 ל . 7 ו מיליארד ש"ח .  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן