הגבלות ייבוא

מדינת ישראל מטילה מגוון רחב של הגבלות על ייבוא מוצרים חקלאיים הכוללים מכסים , מכסים עונתיים , הגבלות כמותיות ( לכמה מוצרים "רגישים , ( " היטלי בטחה ומגבלות בתחום הפיקוח הסניטרי . עם תהליך המרת חסמי הסחר לתעריפי מכס ( כמתחייב מהסכם w ro n על חקלאות , ( שיעור המכס של מדינת ישראל עלה פי שניים וחצי . שיעורי המכס הגבוהים ביותר הוטלו על ייבוא מוצרי חלב ( כ ;( 95 ° / 0 מוצרי בשר בדבר הסחר במוצרים חקלאיים ( בנובמבר , ( 1996 ראו . שי חמץ "נחתם הסכם להסדרת יבוא מוצרי חקלאות ומזון מעובד מארה"ב" האדץ , 6 בנובמבר , 1996 עמי ג ; 5 על ההגבלות שישראל מטילה ביחס לייבוא מוצרים חקלאיים מארצות הברית , ראו בדוח השנתי של נציג הסחר של ארצות הברית : 2002 National Trade Estimate Reportof Foreign Trade Barriers , pp . 198-202 , . http : // www . 11 str . gov / reports / nte / 2002 / israel . PDF 50 ראו : . Trade Policy Review : Israel , supra note 47 , at pp . 81-82 51 יש להזכיר כי תהליך החשיפה לייבוא ממדינות שאין לישראל הסכם מסחרי עמן , שהחל בספטמבר ו 99 ו , לא כלל את ענף החקלאות והמזון המעובד , למעט כמה...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן