ג. מדיניות סחר החוץ של מדינת ישראל בתחום החקלאות

למדינת ישראל אין יתרון יחסי בייצור מרבית המוצרים החקלאיים . התאוריה הידועה של הקשר ( Heckscher ) ואוהלין ( Ohlin ) מדגישה כי היתרון היחסי של מדינות מבוסס על שפע גורמי הייצור ( factor endowments ) הדרושים לייצור מוצר מסוים והנמצאים בתוך המדינה . אמצעי הייצור העיקריים ברוב ענפי החקלאות הם : מים , אדמה חקלאית וכוח עבודה . מדינת ישראל ענייה במים , אין בה שפע קרקע חקלאית , ועלות העבודה של תושביה גבוהה יחסית לרוב המדינות בעולם . תרומתו של המגזר החקלאי לתוצר המקומי הגולמי בישראל ירד בהדרגה בעשור האחרון , והוא מהווה כ 2 ° / 0 אחוזים ( בהשוואה ל 5 ° / 0 בתחילת שנות התשעים . ( כ 3 ° / 0 מכלל כוח העבודה בישראל מועסק במגזר החקלאי . אשר לסחר החוץ , מוצרים חקלאיים מהווים כ 6 ° / 0 מסך כל היצוא של מדינת ישראל ( לעומת כ 16 ° / 0 ב . ( ו 980 לייצוא יש תפקיד חשוב בייצור כמה מוצרים חקלאיים , והדבר בולט בייחוד באשר לכותנה ( כ 84 ° / 0 מההכנסות נובעות מייצוא ;( אבוקדו ;( 76 ° / 0 ) פרחים ;( 66 % ) ופרי הדר . ( 6 ו ° / 0 ) מדינת ישראל ( כמו מדינות רבות אחרות בעולם ) הנהיגה מדיניות מסורתית של סיוע נרח...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן