א. מבוא

הייצור החקלאי מציין את הפעילות הכלכלית העתיקה ביותר , אך הסחר במוצרים חקלאיים הוא ללא ספק אחד הנושאים השנויים ביותר במחלוקת בסחר הבין לאומי המודרני . תחום זה מציג מאפיינים ייחודיים המקשים מאוד על תהליך הליברליזציה בסחר בין המדינות . אמנם נושא הסחר החקלאי מושך תשומת לב רבה של מדינאים וחוקרים , אך הנתונים מצביעים כי חלקו היחסי של מגזר זה בסחר הבין לאומי והתוצר הלאומי של המדינות הוא קטן יחסית . הסחר במוצרים חקלאיים מהווה כ 10 ° / 0 מכלל הסחר העולמי במוצרים . אמנם בשנים האחרונות היקף הסחר הבין לאומי במוצרים חקלאיים נמצא במגמת עלייה , אך שיעורו היחסי בסחר העולמי במוצרים נמצא בירידה 1 מתמדת 4 . 50 / 0 ) ו בתחילת שנות השמונים במאה העשרים . ( כך גם באשר לחלק היחסי של כוח העבודה המועסק במגזר החקלאי : פחות מ 5 ° / 0 מסך כוח העבודה הלאומי 2 במדינות המפותחות . תמונה דומה עולה גם מניתוח התרומה היחסית של המגזר 3 להכנסה הלאומית הגולמית : כ 4 ° / 0 במדינות . OECD החשיבות של המגזר החקלאי אינו המחבר הוא סגן דיקן , הפקולטה למשפטים , האוניברסיטה העברית . תודתי נתונה לעינת דסברג , עוזרת הוראה בפקולטה למ...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן