4. סחר בין-לאומי במוצרים חקלאיים, כלכלה פוליטית, ומדיניות סחר החוץ של מדינת ישראל משה הירש