ה. עדכון בעקבות ועידת השרים בקנקון

בחודש ספטמבר 2003 התקיימה ועידת השרים החמישית של ה \ ¥ 10 בעיר קנקון שבמקסיקו . ועידה זו היתה אמורה לסמן את חצי הדרך של סבב דוחה . אולם במקום לקבוע את המסגרת להמשך המשא ומתן נוצרו חילוקי דעות קשים סביב דרישתן של המדינות המתפתחות בהנהגת ברזיל לקצץ את הסבסוד הענק שניתן לחקלאים במדינות המפותחות . משברים במשא ומתן אינם חדשים בהיסטוריה של הגאט"ט ושל ארגון הסחר העולמי , ולכן אין ספק שהמשא ומתן יתחדש . אך בשלב זה לא נראה שאפשר יהיה לסיים את המשא ומתן לפני שנת 2007 במקום בתאריך היעד המקורי ,. 1 . 2005 - ו 83 ו ראו לעיל הערה . 111 184 ועידת השרים שהתקיימה בזינבה בנובמבר 1982 נחשבה לכישלון , כי חברי הגאט"ט לא הצליחו לפתוח סבב חדש , ונדרשו עוד ארבע שנים עד שסבב אורוגוואי נפתח בשנת 1986 בפונטה דל אסטה . בדצמבר , 1988 ועידת השרים שהתקיימה במונטריאול שבקנדה במטרה לבצע הערכת בייחוד בהתחשב בבחירות לנשיאות האמריקנית בנובמבר 2004 ועיסוקה של הקהילה האירופית בקליטת עשר מדינות חדשות במאי . 2004 בעיתוי הנוכחי לא פשוט לגייס את 185 הרצון הפוליטי החיוני לחידוש המשא ומתן . 186 איך קריסת השיחות בקנקון משליכה על...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן