ד. סיכום

ישראל מושפעת מאוד מהכלכלה העולמית , אך אין לה כל אפשרות להשפיע עליה . כמו כן , אין לישראל אפשרות להחיל בכוחות עצמה כללי סחר הוגנים על מדינות אחרות . לכן חיוני שיהיו כללי סחר בין לאומיים חזקים ובני אכיפה . פתיחת הסבב החדש בדוחה בעיתוי שבו הוא נפתח , חיזקה את האמון במערכת המולטילטרלית , שהיה במשבר מאז ועידת סיאטל . חיזוק האמון במערכת חשוב גם לישראל . הצמיחה הכלכלית של ישראל קשורה לסחר העולמי , וצמיחה בכלכלה העולמית תביא לצמיחה של המשק הישראלי . לכללי הסחר המתפתחים במסגרת WTO n קיימות השלכות ישירות ורחבות על המדיניות הפנימית בכל מגזר במשק הישראלי . כמו כן , כללי סחר של הגאט"ט כח ^/ ' י משמשים בסיס לכללים בהסכמי סחר בילטרליים של ישראל , והיא כפופה לכללי סחר במסגרת ה , \\ י 10 שאינם כלולים בינתיים בהסכמי הסחר הבילטרליים , כגון תחום השירותים . כמו כן , בעקבות סבב דוחה , ייתכן שבעתיד תהיה ישראל כפופה לכללים בתחומים חדשים . על כן מכל הבחינות חשוב שישראל תעקוב אחר הדיונים במשא ומתן של סבב דוחה ותנסה להשפיע על התפתחות כללי הסחר החדשים ב \\ ' 10 ועל השינויים הנעשים בכללים הקיימים . לגופו של ...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן