12. סוגיות נוספות

( 1 ) מניעת הכנסת פוליטיקה מזרח תיכונית לארגון : כאשר מדובר על הצטרפות מדינות חדשות לארגון , ישראל מדגישה תמיד את חשיבות הכלל הבסיסי של אי הפליה . למשל , סעודיה מנהלת משא ומתן על הצטרפותה לארגון זה כמה שנים , וכבר במהלך המשא ומתן על הצטרפותה לארגון , ישראל עומדת על כך שסעודיה תצהיר על ביטול החרם השניוני והשלישוני כלפיה . יתר על כן , בבוא הזמן יהיה על ישראל להבטיח שסעודיה לא תצהיר כלפי ישראל על אי החלת הכללים של ( Non-Application ) WT 0 n על פי סעיף xin להסכם שמיסד את . w'ro n ישראל מנסה למנוע מתן מעמד של משקיף לליגה הערבית , בהיותה ארגון פוליטי במהותו ( ולא ארגון שעוסק בסחר . ( מלבד זה הליגה הערבית קוראת לחרם על ישראל , דבר העומד בסתירה מוחלטת לעקרון אי ההפליה של ה . \ ¥ 10 ( 2 ) שמירה על עקרון הקונסנסוס בהחלטות הארגון : WT 0 n ממשיך את נוהל הגאט"ט בקבלת החלטות על ידי קונסנסוס . בהסכם להקמת ה , \ ¥ 10 המושג "קונסנסוס" מוגדר 176 ישראל אכן יישמה את הסכם הערכת המכס מוקדם מהדרוש ממדינות מתפתחות . ראו מסמך G / VAL / W / 29 : WTO מתאריך . 11 . 4 . ו 998 ניתן למצוא את המסמך באתר , WTO...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן