9. סחר ואיכות הסביבה

בדוחה הדגישה ישראל את החשיבות הרבה שהיא מייחסת להגנה על איכות הסביבה . על כן היא ציינה את תמיכתה בחלק מהיזמות שהוצגו . עם זאת היא הביעה דאגה מצעדים העלולים לשמש כחסמי סחר בלתי מוצדקים . דאגת ישראל נבעה בחלקה מקיומן של כמה דוגמאות קונקרטיות , שנתקל בהן היצוא הישראלי לקהילה האירופית במגבלות סחר המבוססות על נימוקים הקשורים לאיכות הסביבה , מגבלות שלדעת ישראל אינן 171 מוצדקות . חשוב שישראל תמשיך לפעול כדי למנוע מצב שכללי WT 0 n יקלו על הגבלת סחר שרירותית מסיבות של פגיעה באיכות הסביבה . נראה גם שכללי ה \\ ' 10 172 הקיימים מאפשרים טיפול נאות בכל הסוגיות הקשורות לאיכות הסביבה . 170 ראו נאום השר בוועידת דוחה , לעיל הערה . 116 171 ישראל , יחד עם קניה ואקוודור , הצליחה למנוע תקנות של הקהילה האירופית , שהיו מונעות למעשה את רוב יצוא הפרחים של ישראל . הקהילה האירופית ניסתה להכניס תקנה שאוסרת יבוא פרחים שיש בהם חרקים מסוימים . כאשר התברר שאותם החרקים קיימים גם בקהילה האירופית , התלוננה על כך ישראל ומדינות אחרות , והקהילה נסוגה . ראו . דיווח הקהילה האירופית ל . ע / 10 , G / SPS / N / EEC / 13 ...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן