7. היצף, סבסוד, וכללים להסכמים אזוריים

בהסכמים בנושא היצף וסבסוד שנערכו בסבב אורוגוואי , נשארו סעיפים מעורפלים , שאפשרו למדינות מסוימות ליישם הסכמים אלו באופן הגנתי . בדוחה סוכם על משא 160 ראו : Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights ( TRIPS ) , Article 6 , . http : / M > ww . wto . org / engHsh / docs _ e / 27-trips JI 3 _ e . htm 161 ראו סעיף ( iv ) 5 של ההצהרה המיוחדת על הסכם טריפס ובריאות הציבור . 162 בשלב מסוים ( יוני ( 2002 הציעה ארצות הברית להגביל את המדינות שרשאיות להעניק רישיונות כפייה וגם את המדינות שרשאיות לייצר ולייצא תרופות למדינות מתפתחות . 163 בסוף הסכימה ממשלת ישראל יחד עם מעט מדינות מתפתחות נוספות להשתמש כיבואן במנגנון החדש שנוצר על ידי ההחלטה שנזכרה לעיל בהערה 71 רק במצבי חירום לאומיים ובנסיבות אחרות של נחיצות קיצונית . ראו הודעת היושב ראש של המועצה הכללית מ 30 . 8 . 03 שליוותה את ההחלטה באתר , WTO לעיל הערה . 3 ומתן להבהרת ההסכמים . כאמור , על פי ההצהרה יתבצע המשא ומתן בשני שלבים : השלב הראשון יתמקד בזיהוי הנושאים הדורשים הבהרה . דוגמה בולטת לכך היא המדיניות של ארצות הברית לקביעת היטלים מש...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן