6. הסכם על קניין רוחני - רישיון כפייה

בדוחה נקבע כי עד סוף שנת 2002 יש למצוא פתרון למדינות שאין להן כושר לייצור תרופות , כדי שיוכלו להשתמש ברישיון כפייה במקרה של משברי בריאות הציבור . השאלה המרכזית בוועידת השרים היתה : איך לאפשר למדינות המתפתחות גישה לתרופות במחירים זולים מבלי לפגוע בתוקף הסכם טריפסל ראוי לציין שעצם כתיבת הצהרה בנושא זה בנפרד מההצהרה הכללית ממחיש את ההישג של המדינות שלישיים , ערכאת הערעורים , ערעורים , השגתה על יישום החלטות , פיצוי , השהיית הטבות ולוחות זמנים . נושאים אלו נידונים במפגשים מיוחדים של גוף יישוב הסכסוכים . 57 ו כאמור ישראל היתה צד שלישי בשלושה סכסוכים , ויש לה עניין בסוגיות הקשורות לזכויות של צדדים שלישיים . אף על פי שהשתתפות כצד שלישי אינה מזכה את המדינה המשתתפת בהשפעה ישירה על ידי קביעת סנקציות או קבלת פיצוי , היא מקנה אפשרות להשפיע בצורה בלתי ישירה : ניתן להשפיע על אישור ה \\ ' 10 לגבי חוקיות מדיניות מסוימת שאימצה אותה המדינה . זאת הסיבה שישראל הצטרפה כצד שלישי לסכסוך בין הקהילה האירופית לקנדה בתחום הפטנטים . ישראל היתה מעוניינת שקנדה תקבל את אישור WTO n על מדיניות שלה , כי ישראל נקטה או...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן