5. יישוב סכסוכים

כאמור לעיל , נקבע בדוחה שיש לסיים את הבחינה , שהחלה עוד לפני ועידת השרים בסיאטל , עד סוף מאי . 2003 הובהר גם כי בחינה זו אינה חלק מעסקת החבילה של 155 הסבב . התיקונים וההבהרות שנעשים במסגרת הבחינה הם בעלי חשיבות רבה לישראל מכמה סיבות : ראשית , אף על פי שעד כה לא היתה ישראל צד לסכסוך , היא עלולה להיות צד לו בעתיד . יתר על כן , אם היא תהיה צד לסכסוך עם מדינה ערבית שאין עמה הסכם סחר בילטרלי , יהיה זה המנגנון ליישוב סכסוכים של ה \\ י 10 שיקבע את הכללים ליישוב הסכסוך . שנית , הכללים שנקבעים במסגרת w'ro n משמשים כבסיס לכללים שנקבעים בהסכמים הבילטרליים של ישראל ואף משולבים בהסכמים אלו . לכן קביעה של מנגנון ה \ ¥ 10 עלולה להשליך על פרשנות שניתנת בהקשר להסכמי הסחר הבילטרליים של ישראל . יש לציין עוד , שבמסגרת סבב דוחה , הסכמי ה \\ ' 10 צפויים להתרחב , ונושאים חדשים כגון פישוט תהליכי מכס וסחר והשקעות יהיו כפופים למנגנון הזה . 157 156 לשיקולים אלו יש השלכות על כל הסוגיות העולות היום במסגרת הבחינה . '  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן