4. הורדת מכסים והסרת חסמי סחר

המשא ומתן על הורדת המכסים חשוב לישראל משום שזו הדרך לפתוח שווקים ליצוא הישראלי במדינות שאין עמן הסכמי סחר חופשי . מול מדינות אלו , המשא ומתן ב כח \ ¥ ' 147 בסוף שנות התשעים , היווה פחות מ 2 ° / 0 מה קסס והעסיק כ 3 ° / 0 מכוח העבודה . ראו : Trade . Policy Review , Israel : September 1999 , http : // www . wto . og / english / tratop _ e / tpr _ e / tpll 2 _ e 148 יצוין כי התחייבות הקהילה האירופית לביטול הסבסוד שלה , אף אם באופן הדרגתי , תתרום לשיפור התחרותיות של היצוא הישראלי בתחום מוצרי חקלאות מעובדים . נשאלת השאלה לשם מה כדאי להשתייך לקבוצה שמגנה על סבסוד ? שייכות לקבוצה זו מאפשרת לישראל לדאוג לאינטרסים הייחודיים שלה , כאמור שמירה על האפשרות של הגנה על ידי מכסים ועל מרחב התמרון . בסופו של דבר יש להניח שישראל תנצל אותם רק לרשימה קצרה למדיי של מוצרי חקלאות . מדינות אחרות תדאגנה לביטול הסבסוד בתחום החקלאות . 149 ראו נאומי השר בוועידת השרים באתר , WTO לעיל הערה . 116 150 ראו נאום השר בקבוצת , TNC n באתר משרד התעשייה והמסחר : . http : // www . tamas . gov . il / tamas _ Mai 11 link . a...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן