3. חקלאות

המשא ומתן בחקלאות , בדומה למשא ומתן בשירותים , התחיל כמשא ומתן במסגרת Built-in Agenda n בשנת , 2000 אולם בשיחות שהתקיימו בדוחה הפך לחלק מעסקת החבילה של הסבב עם תאריכי יעד מוגדרים . הייחודיות של מגזר זה שנויה במחלוקת . הקהילה האירופית ( ובעיקר צרפת , ( יפן , קוריאה , נורווגיה ומדינות נוספות , וביניהן ישראל , טוענות שהמגזר החקלאי הנו ייחודי וממלא תפקיד מיוחד מבחינה חברתית , תרבותית והיסטורית . מדינות אלו מבקשות לשמור על ייחודו של מגזר זה ( דהיינו , על תמיכות והגנות . ( מולן עומדות ארצות הברית , 145 קבוצת קירנס , מדינות מספר מדרום אמריקה ורוב המדינות המתפתחות המבקשות 146 להשיג ליברליזציה גם במגזר החקלאי , כמו בשאר הענפים . במפגש מיוחד שקיימו בדוחה מדינות התומכות בנושא , NTCs נשאה המשלחת הישראלית נאום הקורא להכרה NTCs 1 ולקידומן במסגרת הארגון . אף על פי שחלקו של C . Fink & A . Mattoo Regional Agreements and Trade in Services ( World Bank : June 2 142 . 2002 ) , p . 26 : http : // econ . worldbank . org / resowve . php 143 המחויבות להמשיך את המשא ומתן לגבי רפורמות בתחום החקלאות מופיעה ב...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן