2. שירותים

בשנים האחרונות , מגזר השירותים תופס נתח הולך וגדל בהרכב התוצר של הכלכלה העולמית . תופעה זו נפוצה הן במדינות מתפתחות והן במדינות מפותחות . הסחר בשירותים מוערך בכ 2 . 3 טריליון דולר לשנה ( נכון לשנת ( 2000 ומהווה כ 7 . 6 ° / 0 מהתוצר 120 העולמי , וכמעט חמישית מסך כל הסחר בשירותים ובסחורות . בשנת 2000 עמדה 119 לפירוט נוסף , ראו נאום השר בוועידה במסמך , WTO לעיל הערה . 116 . Gats : The Case for Open Services Markets , OECD ( Paris 2002 ) , p . 3 , 18 120 ראו אתר . http : // www . ictsd . org / issarea / services / resources / OECD 2 . pdf : OECD תרומת תחום השירותים לתוצר העולמי הגולמי על 64 % לעומת 57 ° / 0 בשנת 990 ו . י 2 י תחום השירותים מקבל תאוצה נוספת בזכות התפתחות הסחר האלקטרוני , שמוזיל את העלויות של הספקת השירותים . בסבב אורוגוואי נקבע , שלא יאוחר מחמש שנים מיום כניסתם לתוקף של ההסכמים , 122 ייפתח סבב חדש בתחום השירותים ובתחום החקלאות . לפיכך , בתחילת שנת 2000 נפתח באופן רשמי המשא ומתן בסחר בשירותים ובתחום החקלאות , ואילו המשא 124 ומתן המשמעותי נדחה עד פתיחת סבב דוחה . לפני דוחה ...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן